Arduino Servo z Joystickiem

W tym przykładzie połączymy arduino z mini servo 9g SG90 i dwukierunkowym joystickiem.

Użyjemy biblioteki Servo.h, która jest domyślnie wgrana w Arduino IDE 2.

#include <Servo.h>
#define SERVO_PIN 9     
#define XJOY_PIN A1 
Servo myservo;
 
void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 myservo.attach(9);
}
 
void loop()
{
 delay(100);          
 int joystickXVal = analogRead(XJOY_PIN) ; 
 int val = map(joystickXVal, 0, 1023, 0, 180); 
 myservo.write(val); 
}
Scroll to Top