C# Tablice wielowymiarowe Unity

    string board = "";

    string[,] chessboard = new string[8, 8];

    for (int r = 0; r < chessboard.GetLength(0); r++)
    {
      for (int c = 0; c < chessboard.GetLength(1); c++)
      {
        chessboard[r, c] = $"{r} {c}";
        board += chessboard[r, c] + " ";
      }
      board += "\n";
    }
    Debug.Log(board);

Tablica wyświetlająca pola jak na szachownicy

    for (int r = chessboard.GetLength(0); r > 0; r--)
    {
      for (int c = 0; c < chessboard.GetLength(1); c++)
      {
        chessboard[r-1, c] = $"{Convert.ToChar(c + 97)} {r} ";
        board += chessboard[r-1, c] + " ";
      }
      board += "\n";
    }

    Debug.Log(board);
Scroll to Top