PIKADEMIA

Projekt edukacji alternatywnej

grafika i animacja

31 / 01 / 2022

Przydatne dodatki do Blendera

Screencast-keys do wyświetlania używanych klawiszy i kliknięć myszy https://github.com/nutti/Screencast-Keys/releases...