Przydatne dodatki do Blendera

Screencast-keys do wyświetlania używanych klawiszy i kliknięć myszy https://github.com/nutti/Screencast-Keys/releases