JavaScript

Wykrycie klawiszy w javascript

Ważna uwaga, wg. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document/keypress_event keypress event zostaje porzucony i nie będzie dalej wspierany, więc mimo, że może on działać jeszcze w chwili obecnej, lepiej go nie używać. Poniżej przykład wypisywania kodu i znaku klawiszy:

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Scroll to Top