PIKADEMIA

Projekt edukacji alternatywnej

JavaScript

18 / 06 / 2021

Animacja przycisku Ripple Effect w HTML, CSS i JS

W pliku html: W pliku css JS Lekkie przeróbki, by dopasować do wordpressa W pliku functions należy dodać referencję do pliku js, w tym przypadku jest to plik public.js w jQuery...

16 / 06 / 2021

Wykrycie klawiszy w javascript

Ważna uwaga, wg. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document/keypress_event keypress event zostaje porzucony i nie będzie dalej wspierany, więc mimo, że może on działać jeszcze w ...

15 / 06 / 2021

Popup window z użyciem div w javascript

Superowy popup z użyciem div, css i js Okno popup uruchamiane po czasie w javascript Popup window with time execution in javascript Różnica pomiędzy window.setTimeout() i setInterval() Np. 2 minut...

15 / 06 / 2021

Tworzenie i zamykanie okien w javascript

Za pomocą metody window.open() możemy otworzyć nowe okno przeglądarki, a za pomocą window.close() możemy zamknąć aktualne okno. Tworzenie okna z podanym wymiarem i zmiana wymiaru...

15 / 06 / 2021

Wymiary ekranu i okna w javascript

Pełne wymiary ekranu możemy pobrać za pomocą metody screen.width i screen. height. Wymiary monitora bez paska narzędzi pobieramy za pomocą metod screen.availWidth i screen.availHeight Wymiary ok...

15 / 06 / 2021

Losowa liczba w javascript

Losowa liczba z zakresu od min do max (inclusive) Funkcja generująca losowy kolor w postaci szesnastkowej Funkcja generująca losowy kolor rgb...

15 / 06 / 2021

Wyświetlanie i ukrywanie zawartości po kliknięciu – accordion

Wyświetlanie i ukrywanie div o klasie toggleMsg po kliknięciu na inny obiekt poprzez dodawanie i usuwanie klasy...

15 / 06 / 2021

Tworzenie elementów html w javascript

Tworzenie elementu html z klasą z funkcją ich usunięcia po kliknięciu Dodawanie obiektów do określonego kontenera z numeracją Tworzenie i usuwanie elementów div w javascript – przykład...