JavaScript

Onclick event in javascript

W jaki sposób dodać onclick event do dowolnego elementu na stronie? Dodanie onclick event dla przycisku na stronie Wywołanie funkcji po kliknięciu na jakikolwiek elelment na stronie

Scroll to Top