PIKADEMIA

Projekt edukacji alternatywnej

Programowanie

15 / 06 / 2021

Losowa liczba w javascript

Losowa liczba z zakresu od min do max (inclusive) Funkcja generująca losowy kolor w postaci szesnastkowej Funkcja generująca losowy kolor rgb...

15 / 06 / 2021

Wyświetlanie i ukrywanie zawartości po kliknięciu – accordion

Wyświetlanie i ukrywanie div o klasie toggleMsg po kliknięciu na inny obiekt poprzez dodawanie i usuwanie klasy...

15 / 06 / 2021

Tworzenie elementów html w javascript

Tworzenie elementu html z klasą z funkcją ich usunięcia po kliknięciu Dodawanie obiektów do określonego kontenera z numeracją Tworzenie i usuwanie elementów div w javascript – przykład...

15 / 06 / 2021

Nasłuchiwacze w JavaScript (addEventListener)

Wywołanie funkcji po przeskrolowaniu do obiektu o danym id Dodanie Listenera po załadowaniu DOMu...

15 / 06 / 2021

Onclick event in javascript

W jaki sposób dodać onclick event do dowolnego elementu na stronie? Dodanie onclick event dla przycisku na stronie Wywołanie funkcji po kliknięciu na jakikolwiek elelment na stronie...

15 / 06 / 2021

Pobieranie elementów za pomocą nazwy, tagu w JavaScript

Plik html Pobieranie elementów na podstawie nazwy – getElementsByName() Pobieranie elementów na podstawie nazwy tagu – getElementsByTagName() Pobiera podane znaczniki html, np: div, p. P...

15 / 06 / 2021

Pobieranie elementów na podstawie klasy w JavaScript

Dzięki językowi JS możemy manipulować elementami html i stylami css. Aby się do nich odnieść możemy skorzystać z kilku wbudowanych metod w zależności od tego czy chcemy odnieść się na po...

15 / 06 / 2021

Dodawanie rekordów do bazy danych w php – INSERT INTO

Aby uchronić się przed wprowadzaniem i przesłaniem niebezpiecznych danych możemy wyprowadzić znaki apostrofu i cudzysłowu za pomocą metody addslashes(). Dodatkowo utniemy białe znaki na począ...