Programowanie

Wykrycie klawiszy w javascript

Ważna uwaga, wg. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document/keypress_event keypress event zostaje porzucony i nie będzie dalej wspierany, więc mimo, że może on działać jeszcze w chwili obecnej, lepiej go nie używać. Poniżej przykład wypisywania kodu i znaku klawiszy:

Losowa liczba w javascript

Losowa liczba z zakresu od min do max (inclusive) Funkcja generująca losowy kolor w postaci szesnastkowej Funkcja generująca losowy kolor rgb

Tworzenie elementów html w javascript

Tworzenie elementu html z klasą z funkcją ich usunięcia po kliknięciu Dodawanie obiektów do określonego kontenera z numeracją Tworzenie i usuwanie elementów div w javascript – przykład

Scroll to Top