PIKADEMIA

Projekt edukacji alternatywnej

Programowanie

15 / 06 / 2021

Onclick event in javascript

W jaki sposób dodać onclick event do dowolnego elementu na stronie? Dodanie onclick event dla przycisku na stronie Wywołanie funkcji po kliknięciu na jakikolwiek elelment na stronie...

15 / 06 / 2021

Pobieranie elementów za pomocą nazwy, tagu w JavaScript

Plik html Pobieranie elementów na podstawie nazwy – getElementsByName() Pobieranie elementów na podstawie nazwy tagu – getElementsByTagName() Pobiera podane znaczniki html, np: div, p. P...

15 / 06 / 2021

Pobieranie elementów na podstawie klasy w JavaScript

Dzięki językowi JS możemy manipulować elementami html i stylami css. Aby się do nich odnieść możemy skorzystać z kilku wbudowanych metod w zależności od tego czy chcemy odnieść się na po...

15 / 06 / 2021

Dodawanie rekordów do bazy danych w php – INSERT INTO

Aby uchronić się przed wprowadzaniem i przesłaniem niebezpiecznych danych możemy wyprowadzić znaki apostrofu i cudzysłowu za pomocą metody addslashes(). Dodatkowo utniemy białe znaki na począ...

15 / 06 / 2021

Przesyłanie danych metodą POST w php

Metoda POST służy do przesyłania danych ukrytych, w przeciwieństwie do metody GET.W przykładzie poniżej wyślemy informację za pomocą formularza i metody POST do innej strony, a następnie wy...

15 / 06 / 2021

Pobieranie id w javascript

Elementy html o podanym id możemy wyszukiwać za pomocą js na wiele sposobów. Jednym z najprostszych jest skorzystanie po prostu z nazwy id, innym jest użycie metody document.getElementById(“...

14 / 06 / 2021

Połączenie z bazą danych MySQL w php

Podstawowe połączenie z bazą danych MySQL w języku php. Wypisanie liczby wyników zapytania. Z baz danych pobieramy dane w postaci tablicy asocjacyjnej za pomocą metody mysqli_fetch_array($result...

13 / 06 / 2021

Zapisywanie informacji do pliku txt w php

Aby zapisywać informacje do pliku txt należy oczywiście ustanowić strumień (stream) za pomocą funkcji fopen() z odpowiednim parametrem. Więcej o tym w artykule Odczytywanie zawartości pliku tx...

13 / 06 / 2021

Odczytywanie zawartości pliku txt z php

Aby pracować z plikami .txt możemy użyć metody fopen(), która przyjmuje 2 argumentyPierwszy argument to adres pliku, a drugi określa tryb otwarcia pliku. Lista argumentów z opisem znajduje się...

13 / 06 / 2021

Data i godzina w php

W php mamy do dyspozycji metodę date(), która zwraca informację o dacie i godzinie, przyjmuje ona argument, który wpływa na to w jaki sposób te dane zostaną wyświetlone. Za pomocą poniższej ...