Programowanie

Data i godzina w php

W php mamy do dyspozycji metodę date(), która zwraca informację o dacie i godzinie, przyjmuje ona argument, który wpływa na to w jaki sposób te dane zostaną wyświetlone. Za pomocą poniższej tabeli będziemy mogli podać […]

Data i godzina w php Read More »

Klasy w php

W programowaniu obiektowym, w większości przypadków będziemy chcieli tworzyć prywatne zmienne (zwane polami) wewnątrz klasy, a dostęp do nich będziemy tworzyć za pomocą osobnych, publicznych metod. Stworzenie podstawowej klasy z 3 polami prywatnymi i jedną

Klasy w php Read More »

Funkcje w php

Funkcje to bloki kodu, które mają określone zadanie do wykonaniaFunkcje tworzymy za pomocą słowa kluczowego function, następnie podając jej nazwę, nawias okrągły i nawias klamrowy. Wewnątrz nawiasu okrągłego można definiować parametry, a wewnątrz nawiasu klamrowego

Funkcje w php Read More »

Pętle w php

Pętle pozwalają w prosty sposób wykonać wiele podobnych operacji. Mamy do dyspozycji kilka (powiedzmy, że cztery) rodzaje pętli. Pętla for Chcemy wypisać liczby od 1 do 10? No problemo, check this out: Pętle zazwyczaj działają

Pętle w php Read More »

Scroll to Top