PIKADEMIA

Projekt edukacji alternatywnej

Programowanie

05 / 06 / 2021

Łączenie treści w php – konkatenacja

Tworząc dynamiczne treści w aplikacji webowej, często będziemy chcieli połączyć różne treści i zmienne w jedną całość. Proces takiego łączenia nazywamy konkatenacją. W języku php, op...

05 / 06 / 2021

Komentarze w php

Komentarz to linia, która nie jest brana pod uwagę podczas interpretacji kodu. Komentarze służą do krótkich notek opisujących blok kodu lub do chwilowego “wyłączenia” porcji kodu,...

05 / 06 / 2021

Zmienne w php

Zmienna (variable) to oznaczony kontener, który przechowuje informacje. Informacje te mogą być pobierane i zmienianie w trakcie trwania programu, dlatego nazywamy je zmiennymi 😉 Każda zmienna m...

05 / 06 / 2021

Podstawy języka php

Php to skryptowy język programowania, który służy do generowania stron internetowych i budowania aplikacji webowych.O ile, czysty kod html i css można wyświetlić w przeglądarce o tyle, treść...

02 / 05 / 2021

Kurs Programowanie C# 1

Uczestnicy kursu poznają podstawowe zagadnienia związane z programowaniem w języku C#. W kursie będziemy korzystać ze środowiska Visual Studio, które jest bardzo często używane przez firmy pr...

02 / 05 / 2021

Kurs Programowanie C++ 1

Witajcie w kursie Programowanie C++ od podstaw. W ramach kursu poznamy 3 różne środowiska do tworzenia naszych programów. Zaczniemy od strony internetowej jdoodle, następnie przejdziemy do progra...