Programowanie

Tablice w php

Tablice to niezbędny element każdego języka programowania i służą one do przechowywania wielu informacji w jednym „pojemniku” 😉 Załóżmy, że chcielibyśmy przechować w łatwy sposób nazwy dni tygodnia. Moglibyśmy to zrobić w osobnych zmiennych, np. […]

Tablice w php Read More »

Komentarze w php

Komentarz to linia, która nie jest brana pod uwagę podczas interpretacji kodu. Komentarze służą do krótkich notek opisujących blok kodu lub do chwilowego „wyłączenia” porcji kodu, tak by nie był on wykonywany.Komentarze mogą być dodawane

Komentarze w php Read More »

Zmienne w php

Zmienna (variable) to oznaczony kontener, który przechowuje informacje. Informacje te mogą być pobierane i zmienianie w trakcie trwania programu, dlatego nazywamy je zmiennymi 😉 Każda zmienna musi posiadać unikalną nazwę, ponieważ to za pomocą nazwy

Zmienne w php Read More »

Scroll to Top