webdev

Komentarze w php

Komentarz to linia, która nie jest brana pod uwagę podczas interpretacji kodu. Komentarze służą do krótkich notek opisujących blok kodu lub do chwilowego „wyłączenia” porcji kodu, tak by nie był on wykonywany.Komentarze mogą być dodawane

Komentarze w php Read More »

Zmienne w php

Zmienna (variable) to oznaczony kontener, który przechowuje informacje. Informacje te mogą być pobierane i zmienianie w trakcie trwania programu, dlatego nazywamy je zmiennymi 😉 Każda zmienna musi posiadać unikalną nazwę, ponieważ to za pomocą nazwy

Zmienne w php Read More »

Przyciski w HTML i CSS

Jak zrobić i wystylizować przyciski (buttony) w html i css? Html zawiera składnie do tworzenia przycisku <button></button>, ale w większości przypadków nie ma potrzeby jego użycia. Wystarczy stworzyć zwykły odnośnik, a następnie go wystylizować za

Przyciski w HTML i CSS Read More »

Scroll to Top