Trygonometria
About Lesson

Zadania:

Rozwiąż trójkąt o danych kątach i boku: α = 45˚, β = 60˚, c = 6

Oblicz długość trzeciego boku trójkąta ABC, jeśli: a = 5, b = 7, γ = 60˚

Join the conversation
0% Complete
Scroll to Top