Data i godzina w php

W php mamy do dyspozycji metodę date(), która zwraca informację o dacie i godzinie, przyjmuje ona argument, który wpływa na to w jaki sposób te dane zostaną wyświetlone. Za pomocą poniższej tabeli będziemy mogli podać odpowiednie formatowanie, by uzyskać godzinę i datę wyjściową.

YRok w 4 cyfrach2021
yrok w 2 cyfrach21
nmiesiąc w 1 lub 2 cyfrach6
mmiesiąc w 2 cyfrach06
Fpełna nazwa miesiącaJune
Mnazwa miesiąca w 3 literachJun
jdzień w 1 lub 2 cyfrach9
ddzień w 2 cyfrach09
lpełna nazwa dnia tygodniaMonday
Dnazwa dnia tygodnia w 3 literachMon
Sprefix porządkowyth
H24 godzinny format czasu21
iminuty22
ssekundy30
aoznaczenie rano/popołudniu am/pmam

Przykłady:

echo date('d F Y'); // 13 June 2021
echo date('d m y'); // 13 06 21
echo date('d M y H:i'); // 13 Jun 21 09:54
echo date('H:ia'); // 09:55am
Scroll to Top