Jak dodać canvas do obiektu 3D na scenie w Unity

    Stwórz pusty obiekt
    Stwórz Canvas z tekstem i upuść go jako dziecko pustego obiektu z punktu 1
    Ustaw Canvas na World Space render mode, usuń Canvas Scaler komponent, ustaw pozycje na 0
    Ustaw Width = Height = 100, all Scale = 0.01 and Pos Z = -0.5.

    Scroll to Top