Jak dodać i wyświetlić własne pola artykułu w wordpress

Po pierwsze musimy aktywować opcję własnych pól. Robi się to klikając przycisk opcji dodatkowych (trzy kropki), następnie wybieramy Preferencje, Panele i własne pola. Po tym zabiegu pokaże się okno tworzenia nowych pól na dole ekranu.


Nazwy pól i ich wartości będą przechowywane w tabeli wp_postmeta i aby je później wyświetlić na stronie będziemy chcieli się do niej odnieść za pomocą zapytania SQL lub przygotowanej wbudowanej metody wordpress get_post_meta(). Oczywiście musimy dodać tę instrukcję tam, gdzie tekst powinien się pokazać. W tym celu należy zmodyfikować plik single.php lub inny, zależnie od intencji.

Oczywiście, dobrym pomysłem jest korzystanie z child-theme, zamiast modyfikować pliki źródłowe danego motywu, ale to omawiamy w innym artykule.

$poleWlasne = get_post_meta($post->ID, 'nazwaPola', true);  
if($poleWlasne){ 
    echo "<p>$poleWlasne</p>";  
}

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Scroll to Top