Jak dodać zmienne w CSS?

Zmienne w stylach CSS pozwalają nam wykorzystać np. dany kolor w wielu obiektach. Dzięki takiemu podejściu będziemy mogli w przyszłości łatwo zmieniać całą kolorystykę strony, zmieniając daną wartość tylko w jednym miejscu. Zmienne tworzymy na samym początku,np:

:root{
    --theme-color1:#44aaaa;
    --theme-color2:#474747;
}

Zmiennych używamy w następujący sposób, np:

.pi-footer-text{
    text-align: center;
    color:var(--theme-color1);
}

Innym rozwiązaniem, poza zmiennymi może być utworzenie osobnej klasy, np: theme-color-1 w której zawrzemy właściwość odnoszącą się do koloru, np:

 .theme-color-1{
    color:#d45f0b;
}

Później przy każdym elemencie na stronie wystarczy dodać klasę theme-color-1, by ustawić kolor motywu. Po zmianie wartości koloru w pliku CSS, wszystkie elementy posiadające tę klasę również się zaktualizują.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Scroll to Top