Jak sprawdzić rozdzielczość / rozmiar w px ekranu urządzenia w Unity

Pozycje na ekranie rozpatrujemy od lewego, dolnego roku ekranu (0, 0) do górnego prawego rogu (pixelWidth, pixelHeight)

  Camera cam;
  void Start()
  {
    cam = Camera.main;
    Debug.Log($"szerokość ekranu w px: {cam.pixelWidth}");
    Debug.Log($"wysokość ekranu w px: {cam.pixelHeight}");
  }
Scroll to Top