Jak sprawdzić rozdzielczość / rozmiar w px ekranu urządzenia w Unity

Pozycje na ekranie rozpatrujemy od lewego, dolnego roku ekranu (0, 0) do górnego prawego rogu (pixelWidth, pixelHeight)

  Camera cam;
  void Start()
  {
    cam = Camera.main;
    Debug.Log($"szerokość ekranu w px: {cam.pixelWidth}");
    Debug.Log($"wysokość ekranu w px: {cam.pixelHeight}");
  }
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Scroll to Top