Jak stworzyć child-theme w wordpress

Stworzenie child-theme jest dobrym rozwiązaniem kiedy chcemy modyfikować pliki źródłowe danego motywu. Załóżmy, że nasz motyw główny nazywa się pikademia-theme.

Na początek tworzymy folder w lokalizacji motywów (wp-content/themes/) o takiej samej nazwie co motyw główny z dopiskiem – child, czyli w naszym przypadku stworzymy folder o nazwie pikademia-theme-child. Wewnątrz folderu potrzebujemy dwóch plików: style.css i functions.php

W pliku style.css powinniśmy umieścić między innymi następujące dane. Pamiętaj, aby w miejsce Template: podać nazwę motywu rodzica.

/*
 Theme Name:   pikademia-theme-child
 Theme URI:    https://pikademia.pl
 Description:  pikademia-theme to super podstawowy motyw
 Author:       Mateusz
 Template:     pikademia-theme
 Version:      1.0.0
*/

W pliku functions.php:

function my_theme_enqueue_styles() {
    wp_enqueue_style( 
        'child-style', 
        get_stylesheet_uri(),
        array( 'parenthandle'), 
        wp_get_theme()->get('Version') 
    );
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'my_theme_enqueue_styles');
Scroll to Top