Jak stworzyć child-theme w wordpress

Stworzenie child-theme jest dobrym rozwiązaniem kiedy chcemy modyfikować pliki źródłowe danego motywu. Załóżmy, że nasz motyw główny nazywa się pikademia-theme.

Na początek tworzymy folder w lokalizacji motywów (wp-content/themes/) o takiej samej nazwie co motyw główny z dopiskiem – child, czyli w naszym przypadku stworzymy folder o nazwie pikademia-theme-child. Wewnątrz folderu potrzebujemy dwóch plików: style.css i functions.php

W pliku style.css powinniśmy umieścić między innymi następujące dane. Pamiętaj, aby w miejsce Template: podać nazwę motywu rodzica.

/*
 Theme Name:   pikademia-theme-child
 Theme URI:    https://pikademia.pl
 Description:  pikademia-theme to super podstawowy motyw
 Author:       Mateusz
 Template:     pikademia-theme
 Version:      1.0.0
*/

W pliku functions.php:

function my_theme_enqueue_styles() {
    wp_enqueue_style( 
        'child-style', 
        get_stylesheet_uri(),
        array( 'parenthandle'), 
        wp_get_theme()->get('Version') 
    );
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'my_theme_enqueue_styles');
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Scroll to Top