Klasy w php

W programowaniu obiektowym, w większości przypadków będziemy chcieli tworzyć prywatne zmienne (zwane polami) wewnątrz klasy, a dostęp do nich będziemy tworzyć za pomocą osobnych, publicznych metod.

Stworzenie podstawowej klasy z 3 polami prywatnymi i jedną metodą publiczną. Stworzenie obiektu i wywołanie funkcji.

class Pies{
    private $imie;
    private $rasa;
    private $kolor;

    public function szczekaj(){
        echo 'Hał, hał!';
    }
}

$czarek = new Pies();
$czarek->szczekaj();

Dodanie funkcji zmieniających wartości pól w klasie oraz wyświetlającej informację o obiekcie

class Pies{
    private $imie;
    private $rasa;
    private $kolor;

    public function ustaw_imie($i){
        $this->imie=$i;
    }
    public function ustaw_rase($r){
        $this->rasa=$r;
    }
    public function ustaw_kolor($k){
        $this->kolor=$k;
    }
    public function szczekaj(){
        echo 'Hał, hał!';
    }
    public function info(){
        echo "$this->imie to $this->kolor pies rasy $this->rasa";
    } 
}

$czarek = new Pies();
$czarek->ustaw_imie('Czarek');
$czarek->ustaw_rase('owczarek');
$czarek->ustaw_kolor('czarny');
$czarek->info();

Scroll to Top