Ładowanie spritów do UI z folderu Resources w Unity

Jak dodać grafiki do Unity UI z folderu Resources?
Importujemy grafiki do Unity jako Sprite’y. Przy podawaniu ścieżki nie należy podawać rozszerzenia pliku graficznego.
W Unity koniecznie musimy stworzyć folder o nazwie Resources i w nim tworzyć strukture podfolderów do których ścieżki podajemy w kodzie.

using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;
using TMPro;

public class ExerTextToImg : MonoBehaviour
{
  public TextMeshProUGUI taskText;
  public Image[] taskImages;

  public void StartTask()
  {
    taskText.text = "cat";
    taskImages[0].sprite = Resources.Load<Sprite>("img/cat");
    taskImages[1].sprite = Resources.Load<Sprite>("img/dog");
    taskImages[2].sprite = Resources.Load<Sprite>("img/cow");
  }
}

Scroll to Top