Losowa liczba w javascript

Losowa liczba z zakresu od min do max (inclusive)

function getRandomNumber(min, max){
    return Math.random() * (max - min + 1) + min;
}

Funkcja generująca losowy kolor w postaci szesnastkowej

function getRandomColor(){
    return randomColor = '#'+ Math.floor(Math.random()*16777215).toString(16).padStart(6, '0')
}

Funkcja generująca losowy kolor rgb

function getRandomNumber(min, max){
    return Math.floor(Math.random()*(max-min+1)+min);
}

function getRandomRGB(){
    let r = getRandomNumber(0, 255);
    let g = getRandomNumber(0, 255);
    let b = getRandomNumber(0, 255);
    return 'rgb(' + r + ', ' + g + ', ' + b + ')';
}
Scroll to Top