Losowe wymieszanie tablicy C# Unity

void Start()
{
  int[] numArray = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
  Shuffle(numArray);
  for (int i = 0; i < numArray.Length; i++)
  {
    Debug.Log(numArray[i]);
  }
}


void Shuffle<T>(T[] a)
{
  for (int i = a.Length - 1; i > 0; i--)
  {
    int rnd = Random.Range(0, i);
    T temp = a[i];
    a[i] = a[rnd];
    a[rnd] = temp;
  }
}
Scroll to Top