Pierwsze zapytania SQL w bazie danych MySQL

Bazy danych i umiejętność zarządzania nimi jest dziś niezbędna. Na początek nauczymy się podstawowych zapytań, by otrzymać interesujące nas dane z tabel w wordpressie. Do pobierania danych służy komenda SELECT. Gwiazdka oznacza, że pobieramy dane z wszystkich kolumn, czyli (ID, post_author, post_date, itd..). Za pomocą FROM określamy tabelę z której pobieramy dane, zazwyczaj dodajemy do nazwy tabel alias, czyli skrót, dzięki czemu w łatwy sposób możemy się do niej odnosić w dalszej części zapytania. Słowo WHERE pozwala nam podać warunki dla zapytania. Komendy w SQL piszemy wielkimi literami, choć zapytania będą działać również napisane małymi literami.
Pamiętajcie, żeby dostosować nazwę tabeli według własnych prefixów (możliwe, że u was będzie to np. wp_posts).

Pobierz rekordy postów, które mają status opublikowane

SELECT * 
FROM `xd_posts` p 
WHERE p.post_status='publish'

Pobierz id, tytuł i treść wszystkich opublikowanych artykułów

Pamiętajcie, że w wordpressie, w tabeli wp_posts, umieszczane są artykuły, strony i elementy menu. Artykuły mają typ post, strony page, a elementy menu nav_menu_item.

SELECT p.ID, p.post_title, p.post_content 
FROM `xd_posts` p 
WHERE p.post_status='publish' AND p.post_type='post'

Pobierz tytuły wszystkich szkiców stron statycznych

SELECT p.post_title
FROM `xd_posts` p 
WHERE p.post_status='draft' AND p.post_type='page'

Pobierz login użytkownika, email, adres url wszystkich użytkowników, którzy posiadają adres url

SELECT u.user_login, u.user_email, u.user_url
FROM `xd_users` u 
WHERE u.user_url > ''
Scroll to Top