Pobieranie tekstu z pola inputfield TMPro w Unity

using TMPro;
using UnityEngine;
using UnityEngine.EventSystems;
using UnityEngine.UI;

public class NapisComponent : MonoBehaviour
{

  [SerializeField] TextMeshProUGUI tekst1;
  [SerializeField] Button btn;

  [SerializeField] TMP_InputField inpWriting;

  public void ChangeText()
  {
    // Pobiera dane wprowadzone w inputfield i wyświetla je jako tekst przycisku
    // Funkcja jest wywoływana w inspektorze przy każdej zmianie wartości
    tekst1.text = inpWriting.GetComponent<TMP_InputField>().text;
    btn.GetComponentInChildren<TMP_Text>().text = tekst1.text.Replace("\n", "");
  }
}
Scroll to Top