Pobranie obiektów / materiałów z folderu w Unity

W przykładzie poniżej pobieramy do tablicy wszystkie materiały z folderu Material

Material[] mats = Resources.LoadAll<Material>("Material/");

Scroll to Top