Połączenie z bazą danych MySQL w php

Podstawowe połączenie z bazą danych MySQL w języku php.

Wypisanie liczby wyników zapytania.

<?php
$dbc = mysqli_connect('localhost', 'root','','zapasowa') OR die(mysqli_connect_error());
mysqli_set_charset($dbc, 'utf-8');
$sql = "
SELECT * 
FROM `xd_posts` p 
WHERE p.post_status='publish'";
$result = mysqli_query($dbc, $sql);

if(mysqli_num_rows($result)>0){
    echo mysqli_num_rows($result);
}

Z baz danych pobieramy dane w postaci tablicy asocjacyjnej za pomocą metody mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_ASSOC)), które możemy wyświetlić za pomocą pętli, np:

while($row = mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_ASSOC)){
    // instrukcja do wykonania;
}

Przykład wypisania tytułów arytkułów z bazy danych.

<?php
$dbc = mysqli_connect('localhost', 'root','','zapasowa') OR die(mysqli_connect_error());
mysqli_set_charset($dbc, 'utf-8');
$sql = "
SELECT * 
FROM `xd_posts` p 
WHERE p.post_status='publish' AND p.post_type='post'";
$result = mysqli_query($dbc, $sql);

if(mysqli_num_rows($result)>0){
    while($row = mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_ASSOC)){
        echo $row['post_title'].'<br>';
    }
}

mysqli_close($dbc);

Możemy połączyć się z bazą danych, którą przechowujemy na serwerze online. W tym celu należy zazwyczaj dodać nasze ip, ponieważ w przeciwnym razie zazwyczaj serwer odrzuca takie połączenie. Oczywiście musimy też podać odpowiednie dane do połączenia z prawdziwym adresem 'pikademia.pl’, 'nazwa_uzytkownika’, 'haslo’, 'nazwa_bd’ w metodzie mysqli_connect().
Ip możemy sprawdzić np. tutaj: https://icanhazip.com/
Pamiętaj też o edycji zapytania sql, aby dopasować prefixy tabel.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Scroll to Top