Połączenie z bazą danych MySQL w php

Podstawowe połączenie z bazą danych MySQL w języku php.

Wypisanie liczby wyników zapytania.

<?php
$dbc = mysqli_connect('localhost', 'root','','zapasowa') OR die(mysqli_connect_error());
mysqli_set_charset($dbc, 'utf-8');
$sql = "
SELECT * 
FROM `xd_posts` p 
WHERE p.post_status='publish'";
$result = mysqli_query($dbc, $sql);

if(mysqli_num_rows($result)>0){
    echo mysqli_num_rows($result);
}

Z baz danych pobieramy dane w postaci tablicy asocjacyjnej za pomocą metody mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_ASSOC)), które możemy wyświetlić za pomocą pętli, np:

while($row = mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_ASSOC)){
    // instrukcja do wykonania;
}

Przykład wypisania tytułów arytkułów z bazy danych.

<?php
$dbc = mysqli_connect('localhost', 'root','','zapasowa') OR die(mysqli_connect_error());
mysqli_set_charset($dbc, 'utf-8');
$sql = "
SELECT * 
FROM `xd_posts` p 
WHERE p.post_status='publish' AND p.post_type='post'";
$result = mysqli_query($dbc, $sql);

if(mysqli_num_rows($result)>0){
    while($row = mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_ASSOC)){
        echo $row['post_title'].'<br>';
    }
}

mysqli_close($dbc);

Możemy połączyć się z bazą danych, którą przechowujemy na serwerze online. W tym celu należy zazwyczaj dodać nasze ip, ponieważ w przeciwnym razie zazwyczaj serwer odrzuca takie połączenie. Oczywiście musimy też podać odpowiednie dane do połączenia z prawdziwym adresem 'pikademia.pl’, 'nazwa_uzytkownika’, 'haslo’, 'nazwa_bd’ w metodzie mysqli_connect().
Ip możemy sprawdzić np. tutaj: https://icanhazip.com/
Pamiętaj też o edycji zapytania sql, aby dopasować prefixy tabel.

Scroll to Top