,

Programowanie w Python 1. Podstawy

0,00 

Kategorie: ,

Ebook do nauki programowania w języku python dla początkujących z zadaniami

Wydanie: 1.0

Spis treści
1. Wprowadzenie
2. Typy danych w programowaniu
3. Wyświetlanie informacji
4. Zmienne
5. Konkatenacja
6. Inkrementacja i dekrementacja
7. Dodatkowe paczki z pip
8. Losowa liczba
9. Instrukcja warunkowa
10. Funkcje
11. Pętla for
12. Pętla while

13. Bloki try: except:
14. Struktury danych – Lista
15. Słownik (Dictionary)
16. Krotka (Tuple)
17. Zbiór (Set)
18. Tablica znaków ASCII / UNICODE
19. Data i czas
20. Praca z plikami i danymi
21. Zamiana tekstu na mowę

Scroll to Top