Przesyłanie danych metodą POST w php

Metoda POST służy do przesyłania danych ukrytych, w przeciwieństwie do metody GET.
W przykładzie poniżej wyślemy informację za pomocą formularza i metody POST do innej strony, a następnie wyświetlimy te dane.

Plik z formularzem: index.php

<form action="target.php" method ="POST" accept-charset="utf-8">
    First Name: <input name ="first_name" type="text">
    Last Name: <input name ="last_name" type="text">
    <p><input type="submit" value="Submit"></p>
</form>

<p><a href="target.php">TARGET</a></p>

Plik docelowy: target.php

<?php

if(isset($_POST['first_name']) && isset($_POST['last_name'])){
    $fist_name = $_POST['first_name'];
    $last_name = $_POST['last_name'];
    echo "Hello $fist_name $last_name";
}

?>
<p><a href="index.php">INDEX</a></p>
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Scroll to Top