Przesyłanie danych metodą POST w php

Metoda POST służy do przesyłania danych ukrytych, w przeciwieństwie do metody GET.
W przykładzie poniżej wyślemy informację za pomocą formularza i metody POST do innej strony, a następnie wyświetlimy te dane.

Plik z formularzem: index.php

<form action="target.php" method ="POST" accept-charset="utf-8">
    First Name: <input name ="first_name" type="text">
    Last Name: <input name ="last_name" type="text">
    <p><input type="submit" value="Submit"></p>
</form>

<p><a href="target.php">TARGET</a></p>

Plik docelowy: target.php

<?php

if(isset($_POST['first_name']) && isset($_POST['last_name'])){
    $fist_name = $_POST['first_name'];
    $last_name = $_POST['last_name'];
    echo "Hello $fist_name $last_name";
}

?>
<p><a href="index.php">INDEX</a></p>
Scroll to Top