Rotacja obiektu 3D za pomocą myszy

W przykładzie będziemy obracać obiektem w dwóch osiach.
Rotacja Euler w trzech osiach wiąże się z ryzykiem tzw. gimball lock, co powoduje problemy w prawidłowym obrocie.
W związku z powyższym najlepiej jest odpowiednio zagnieżdzać obiekt, aby obracać osobno każdą z osi na innym obiekcie. W przykładzie poniżej obracamy oś x na rodzicu, a oś y na obiekcie do którego dołączony jest skrypt.

    if (Input.GetMouseButton(0))
    {
      float speed = 2000f;
      transform.localRotation *= Quaternion.Euler(0f,0f, Input.GetAxis("Mouse X") * -speed * Time.deltaTime);
      transform.parent.transform.rotation *= Quaternion.Euler(Input.GetAxis("Mouse Y") * speed * Time.deltaTime, 0f, 0f);
      
    }
  private void Update()
  {
    if (Input.GetMouseButton(0))
    {
      float speed = 1000f;
      gameObject.transform.parent.rotation *= Quaternion.Euler(Input.GetAxis("Mouse Y") * speed * Time.deltaTime, 0f, 0f);
      transform.rotation *= Quaternion.Euler(0f, Input.GetAxis("Mouse X") * speed * Time.deltaTime, 0f);
    }
  }

Z użyciem OnMouseDrag()

  private void OnMouseDrag()
  {
    float speed = 1000f;
    gameObject.transform.parent.rotation *= Quaternion.Euler(Input.GetAxis("Mouse Y") * speed * Time.deltaTime, 0f, 0f);
    transform.rotation *= Quaternion.Euler(0f, Input.GetAxis("Mouse X") * speed * Time.deltaTime, 0f);
  }
Scroll to Top