Rotacja obiektu 3D za pomocą slidera w Unity

Zakres i ograniczenie obrotu ustawiam na sliderze w inspektorze, a funckja RotateMyObject() jest wywoływana przy każdej zmianie wartości

using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;

public class MyObject : MonoBehaviour
{
  Camera cam;
  [SerializeField] Slider rotSlider;

  void Start()
  {
    cam = Camera.main;
  }

  public void RotateMyObject()
  {
    transform.eulerAngles = new Vector3(0f, rotSlider.value, 0f);
  }

}
Scroll to Top