Spawnowanie 2D po kliknięciu myszą

Jak dodawać prefaby do sceny w miejscu kliknięcia myszy w Unity 2D?

  [SerializeField] GameObject prefab;
  Camera cam;
  void Start()
  {
    cam = Camera.main;
  }
  void Update()
  {
    if (Input.GetMouseButtonDown(0))
    {
      Vector3 mousePos = cam.ScreenToWorldPoint(Input.mousePosition);
      mousePos.z = 0f;
      Instantiate(prefab, mousePos, Quaternion.identity);
    }
  }
Scroll to Top