strona z ustawieniami w wordpress

Stylizacja określonej strony w panelu admin wordpress

Na początek należy stworzyć odpowiedni plik css, np. wewnątrz folderu inc, stworzymy plik pikademia-admin.css
Teraz musimy dołączyć plik css i dodać warunek, by był on dodawany tylko do określonej strony.

function pikademia_load_admin_scripts($hook){
    // nazwa strony to zazwyczaj toplevel_page_ + id strony
    // nazwę można zobaczyć w sekcji body wyświetlając zmienną $hook
    //echo $hook;
    if('toplevel_page_pikademia_motyw' != $hook){
        return;
    }
    wp_register_style('pikademia_admin_style', get_template_directory_uri().'/inc/pikademia-admin.css', array(), '1.0.0', 'all');
    wp_enqueue_style('pikademia_admin_style');
}
add_action('admin_enqueue_scripts', 'pikademia_load_admin_scripts');

Teraz wystarczy dostosować elementy umieszczone na stronie za pomocą CSS.
Np. zmiana koloru nagłówków:

#wpbody-content h1{
    color: rgb(255, 81, 0);
}
#wpbody-content h2{
    color: #44aaaa;
}
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Scroll to Top