strona z ustawieniami w wordpress

Stylizacja określonej strony w panelu admin wordpress

Na początek należy stworzyć odpowiedni plik css, np. wewnątrz folderu inc, stworzymy plik pikademia-admin.css
Teraz musimy dołączyć plik css i dodać warunek, by był on dodawany tylko do określonej strony.

function pikademia_load_admin_scripts($hook){
    // nazwa strony to zazwyczaj toplevel_page_ + id strony
    // nazwę można zobaczyć w sekcji body wyświetlając zmienną $hook
    //echo $hook;
    if('toplevel_page_pikademia_motyw' != $hook){
        return;
    }
    wp_register_style('pikademia_admin_style', get_template_directory_uri().'/inc/pikademia-admin.css', array(), '1.0.0', 'all');
    wp_enqueue_style('pikademia_admin_style');
}
add_action('admin_enqueue_scripts', 'pikademia_load_admin_scripts');

Teraz wystarczy dostosować elementy umieszczone na stronie za pomocą CSS.
Np. zmiana koloru nagłówków:

#wpbody-content h1{
    color: rgb(255, 81, 0);
}
#wpbody-content h2{
    color: #44aaaa;
}
Scroll to Top