C#

Unity Save system z PlayerPrefs

Za pomocą PlayerPrefs można zapisywać informacje typu: int, float i string.Dane te zapisywane są w rejestrze systemu, w momencie zamknięcia aplikacji. Chcąc zapisywać dane do pliku częściej można użyć dedykowanej funkcji: PlayerPrefs.Save()

C# Extension methods w Unity

Metody rozszerzeń pozwalają przyspieszyć tworzenie programów w przypadku, gdy korzystamy często z dedykowanych rozwiązań.Najlepiej jest stworzyć osobny skrypt w którym możemy przechowywać nasze metody.Klasa i metody będą statyczne. Wywołanie metod na konkretnych obiektach:

Scroll to Top