WordPress – wyświetl wszystkie kategorie wpisu w loop