Unity Save system z PlayerPrefs

Za pomocą PlayerPrefs można zapisywać informacje typu: int, float i string.Dane te zapisywane są w rejestrze systemu, w momencie zamknięcia aplikacji. Chcąc zapisywać dane do pliku częściej można użyć dedykowanej funkcji: PlayerPrefs.Save()

Unity Save system z PlayerPrefs Read More »