TryParse, zamiana string na liczbę C#

Wartości typu tekstowego (string / char) można parsować (zamieniać) na liczby, podając docelowy typ i używając metody Parse. Taki sposób jest ok, w przypadku, gdy na 100% jesteśmy pewni, że dana wartość może być zamieniona […]

TryParse, zamiana string na liczbę C# Read More »