PIKADEMIA

Projekt edukacji alternatywnej

Zapytania SQL

12 / 06 / 2021

Uporządkowane zapytania SQL

Pobierane rekordy możemy uporządkować w dowolny sposób za pomocą komendy ORDER BY Wywołanie informacji o postach, uporządkowanych rosnąco według daty utworzenia ASC, czyli od najstarszego do ...