Tworzenie i zamykanie okien w javascript

Za pomocą metody window.open() możemy otworzyć nowe okno przeglądarki, a za pomocą window.close() możemy zamknąć aktualne okno.

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<meta charset="UTF-8">
<title>Page Title</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
<script> 
    function openNewWindow(){
        window.open(); 
    }
</script> 
<body>
    <button id="panel" onclick="openNewWindow()">Click me</button> 
</body>    
</html>

Tworzenie okna z podanym wymiarem i zmiana wymiaru

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<meta charset="UTF-8">
<title>Page Title</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
<style>
    .main{
        text-align: center;
    }
</style>
<script> 
    var okno;
    function createNewWindow(){
        okno = window.open("","","width=100, height=100");
    }
    function resizeWindow(){
        okno.resizeTo(300,300);
        okno.focus();
    }
</script> 
<body>
    <div class="main">
        <button onclick="createNewWindow()">Utwórz okno</button> 
        <button onclick="resizeWindow()">Powiększ okno</button> 
    </div>
</body>    
</html>
Scroll to Top