Zamiana tekstu na mowę w python – pyttsx3

Istnieje wiele modułów, które potrafią zamienić tekst na mowę. Jednym z nich jest biblioteka pyttsx3, który można zainstalować za pomocą pip:

pip install pyttsx3

na windowsie, podczas instalacji pyttsx3 zostaną zainstalowane też dodatkowe moduły (np. pypiwin32)

Dokumentacja i przykłady korzystania z biblioteki:

pypi – https://pypi.org/project/pyttsx3/

pyttsx3 docs – https://pyttsx3.readthedocs.io/en/latest/

Prosty przykład programu zamieniającego tekst na mowę:

import pyttsx3
engine = pyttsx3.init()
engine.say("I will speak this text")
engine.runAndWait()

Sprawdzenie dostępnych głosów i ustawienie głosu polskiego Paulina

import pyttsx3
engine = pyttsx3.init()
voices = engine.getProperty("voices")
for voice in voices:
    print("Voice ", voice.name)
    print("Voice ID ", voice.id)


engine.setProperty('voice', "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Speech\Voices\Tokens\TTS_MS_PL-PL_PAULINA_11.0") 
engine.say("Cześć ludziska")
engine.runAndWait()

Przykładowy program zamiany tekstu na mowę za pomocą modułu gtts

# Import the required module for text 
# to speech conversion
from gtts import gTTS
  
# This module is imported so that we can 
# play the converted audio
import os
  
# The text that you want to convert to audio
mytext = 'Cześć. Jak się masz?'
  
# Language in which you want to convert
language = 'pl'
  
# Passing the text and language to the engine, 
# here we have marked slow=False. Which tells 
# the module that the converted audio should 
# have a high speed
myobj = gTTS(text=mytext, lang=language, slow=False)
  
# Saving the converted audio in a mp3 file named
# welcome 
myobj.save("welcome.mp3")
  
# Playing the converted file
os.system("welcome.mp3")

Scroll to Top