Jak zainstalować SASS z konsolą i node.js

Na początek musimy sprawdzić czy posiadamy zainstalowane środowisko node.js.
Można to zrobić przechodząc do konsoli cmd i wpisać

npm -v

Jeśli pokaże się nr wersji to pomijamy kolejny krok, a jeśli pojawi się błąd to musimy zainstalować node.js
Przechodzimy na stronę https://nodejs.org/en/ pobieramy instalkę i instalujemy.
Po zainstalowaniu node.js możemy zainstalować SASS. Aby to zrobić wpisujemy w konsoli cmd (czasami trzeba wyłączyć i włączyć konsolę od nowa):

npm install -g sass

I gotowe! 😉
Teraz wewnątrz projektu wystarczy włączyć śledzenie, możemy to zrobić za pomocą konsoli zewnętrznej cmd lub konsoli wbudowanej (jak w VSC).
Załóżmy, że w projekcie tworzymy osobny folder scss dla plików sass i osobny folder css dla css’ów 😉
Wtedy komenda, która będzie śledzić plik sass, wygląda następująco:

sass --watch scss:css

Jeżeli utworzymy strukturę plików scss z plikiem głównym index to możemy je wszystkie śledzić i konwertować do pliku css:

sass --watch scss/index.scss:index.css

W przypadku błedu należy dodać pozwolenia w konsoli:

Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy Unrestricted
Scroll to Top