Jak zainstalować SASS z konsolą i node.js

Na początek musimy sprawdzić czy posiadamy zainstalowane środowisko node.js.
Można to zrobić przechodząc do konsoli cmd i wpisać

npm -v

Jeśli pokaże się nr wersji to pomijamy kolejny krok, a jeśli pojawi się błąd to musimy zainstalować node.js
Przechodzimy na stronę https://nodejs.org/en/ pobieramy instalkę i instalujemy.
Po zainstalowaniu node.js możemy zainstalować SASS. Aby to zrobić wpisujemy w konsoli cmd (czasami trzeba wyłączyć i włączyć konsolę od nowa):

npm install -g sass

I gotowe! 😉
Teraz wewnątrz projektu wystarczy włączyć śledzenie, możemy to zrobić za pomocą konsoli zewnętrznej cmd lub konsoli wbudowanej (jak w VSC).
Załóżmy, że w projekcie tworzymy osobny folder scss dla plików sass i osobny folder css dla css’ów 😉
Wtedy komenda, która będzie śledzić plik sass, wygląda następująco:

sass --watch scss:css

Jeżeli utworzymy strukturę plików scss z plikiem głównym index to możemy je wszystkie śledzić i konwertować do pliku css:

sass --watch scss/index.scss:index.css

W przypadku błedu należy dodać pozwolenia w konsoli:

Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy Unrestricted
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Scroll to Top