PIKADEMIA

Projekt edukacji alternatywnej

php

15 / 06 / 2021

Dodawanie rekordów do bazy danych w php – INSERT INTO

Aby uchronić się przed wprowadzaniem i przesłaniem niebezpiecznych danych możemy wyprowadzić znaki apostrofu i cudzysłowu za pomocą metody addslashes(). Dodatkowo utniemy białe znaki na począ...

15 / 06 / 2021

Przesyłanie danych metodą POST w php

Metoda POST służy do przesyłania danych ukrytych, w przeciwieństwie do metody GET.W przykładzie poniżej wyślemy informację za pomocą formularza i metody POST do innej strony, a następnie wy...

14 / 06 / 2021

Połączenie z bazą danych MySQL w php

Podstawowe połączenie z bazą danych MySQL w języku php. Wypisanie liczby wyników zapytania. Z baz danych pobieramy dane w postaci tablicy asocjacyjnej za pomocą metody mysqli_fetch_array($result...

13 / 06 / 2021

Zapisywanie informacji do pliku txt w php

Aby zapisywać informacje do pliku txt należy oczywiście ustanowić strumień (stream) za pomocą funkcji fopen() z odpowiednim parametrem. Więcej o tym w artykule Odczytywanie zawartości pliku tx...

13 / 06 / 2021

Odczytywanie zawartości pliku txt z php

Aby pracować z plikami .txt możemy użyć metody fopen(), która przyjmuje 2 argumentyPierwszy argument to adres pliku, a drugi określa tryb otwarcia pliku. Lista argumentów z opisem znajduje się...

13 / 06 / 2021

Data i godzina w php

W php mamy do dyspozycji metodę date(), która zwraca informację o dacie i godzinie, przyjmuje ona argument, który wpływa na to w jaki sposób te dane zostaną wyświetlone. Za pomocą poniższej ...

13 / 06 / 2021

Dziedziczenie w php z interfejsem

Dzięki dziedziczeniu możemy stworzyć ramy klasy głownej, które będą wykorzystywane przez klasy dziedziczące. W tym przykładzie możemy stworzyć klasę główną Wielokat, która będzie defi...

13 / 06 / 2021

Klasy w php z konstruktorem

Konstruktor pozwala zainicjalizować pola w trakcie tworzenia obiektu. Do konstruktora możemy dodać wartości domyślne, które zostaną przypisane jeśli ich nie sprecyzujemy podczas tworzenia nowe...

13 / 06 / 2021

Klasy w php

W programowaniu obiektowym, w większości przypadków będziemy chcieli tworzyć prywatne zmienne (zwane polami) wewnątrz klasy, a dostęp do nich będziemy tworzyć za pomocą osobnych, publicznych...

13 / 06 / 2021

Priorytet operatorów w php

Operator Opis Powiązanie new nowy obiekt brak [ ] indeks tablicy prawe ** potęgowanie prawe ++ – – ~ (int) (float) (string) (bool) itp. inkrementacja, rzutowanie prawe ! negacja prawe * ...