php

Klasy w php

W programowaniu obiektowym, w większości przypadków będziemy chcieli tworzyć prywatne zmienne (zwane polami) wewnątrz klasy, a dostęp do nich będziemy tworzyć za pomocą osobnych, publicznych metod. Stworzenie podstawowej klasy z 3 polami prywatnymi i jedną …

Klasy w php Read More »

Scroll to Top