php

Data i godzina w php

W php mamy do dyspozycji metodę date(), która zwraca informację o dacie i godzinie, przyjmuje ona argument, który wpływa na to w jaki sposób te dane zostaną wyświetlone. Za pomocą poniższej tabeli będziemy mogli podać

Data i godzina w php Read More »

Klasy w php

W programowaniu obiektowym, w większości przypadków będziemy chcieli tworzyć prywatne zmienne (zwane polami) wewnątrz klasy, a dostęp do nich będziemy tworzyć za pomocą osobnych, publicznych metod. Stworzenie podstawowej klasy z 3 polami prywatnymi i jedną

Klasy w php Read More »

Scroll to Top