gamedev

Drag and drop w Unity

W tym przykładzie będziemy przesuwać obiekty na scenie za pomocą OnMouse events. Pamiętaj, że obiekty na których chcemy wywołać OnMouse eventy, muszą być elementami typu GUI albo mieć na sobie komponent Collider. Kursy GameDev Unity

Queue w Unity C#

Jak stworzyć kolejkę Queue w Unity?Omówimy zagadnienie Queue na przykładzie kolejki samochodów ustawiających się do myjni.Pod filmem możecie pobrać paczki do projektu. Kursy GameDev Unity

Przewiń do góry