Programowanie

Algorytm

Czym jest algorytm?Algorytm to sposób postępowania, opis działania, który prowadzi do rozwiązania konkretnego problemu.W celu rozwiązania problemu należy zaimplementować algorytm, czyli napisać odpowiedni program, który będzie wykonywał czynności określone przez algorytm.

Algorytm Read More »

MySQL z python

Połączenie z bazą MySQL można uzyskać za pomocą odpowiedniego modułu, który zainstalujemy za pomocą pip: Lokalną bazę danych można stworzyć na wiele sposobów ale chyba jednym z najpowszechniejszych jest użycie środowiska xampp. Po utworzeniu bazy

MySQL z python Read More »

Eventy w python tkinter

Eventy to wbudowane zachowania użytkownika, które mogą być nasłuchiwane przez system, np: kliknięcie myszy, wciśnięcie klawisza, ruch kursora, itp.Możemy wywołać odpowiednie funkcje w chwili, kiedy taki event będzie miał miejsce na określonym widgetcie.Nasłuchiwanie eventów dodajemy

Eventy w python tkinter Read More »

Wstęp do jQuery

jQuery to biblioteka javascript, która pozwala programować znacznie szybciej. Aby dołączyć bibliotekę jQuery, należy pobrać link CDN stąd: https://code.jquery.com/ lub pobrać cały plik i umieścić na stronie, choć opcja CDN jest preferowana. Link umieszczamy w

Wstęp do jQuery Read More »

Scroll to Top