Algorytm

Czym jest algorytm?
Algorytm to sposób postępowania, opis działania, który prowadzi do rozwiązania konkretnego problemu.
W celu rozwiązania problemu należy zaimplementować algorytm, czyli napisać odpowiedni program, który będzie wykonywał czynności określone przez algorytm.

Scroll to Top