PIKADEMIA

Projekt edukacji alternatywnej

Bazy danych SQL

02 / 07 / 2022

Xampp nie można włączyć MySQL

Jeśli serwer MySQL wyłącza się(nie chce się włączyć) należy przywrócić pliki danych. Poniżej instrukcja: Przejdź do C:\xampp\mysql i utwórz folder FIX_BACKUP Skopiuj foldery backup (C:\x...

15 / 06 / 2021

Dodawanie rekordów do bazy danych w php – INSERT INTO

Aby uchronić się przed wprowadzaniem i przesłaniem niebezpiecznych danych możemy wyprowadzić znaki apostrofu i cudzysłowu za pomocą metody addslashes(). Dodatkowo utniemy białe znaki na począ...

15 / 06 / 2021

Przesyłanie danych metodą POST w php

Metoda POST służy do przesyłania danych ukrytych, w przeciwieństwie do metody GET.W przykładzie poniżej wyślemy informację za pomocą formularza i metody POST do innej strony, a następnie wy...

14 / 06 / 2021

Połączenie z bazą danych MySQL w php

Podstawowe połączenie z bazą danych MySQL w języku php. Wypisanie liczby wyników zapytania. Z baz danych pobieramy dane w postaci tablicy asocjacyjnej za pomocą metody mysqli_fetch_array($result...

12 / 06 / 2021

Zapytania MySQL z różnych tabel w wordpress

Relacyjna baza danych polega na tym, że dane umieszcza się w różnych tabelach, a następnie nawiązuje się relacje pomiędzy nimi. Czasami robimy to bezpośrednio, jedna tabela z drugą lub za po...

12 / 06 / 2021

Uporządkowane zapytania SQL

Pobierane rekordy możemy uporządkować w dowolny sposób za pomocą komendy ORDER BY Wywołanie informacji o postach, uporządkowanych rosnąco według daty utworzenia ASC, czyli od najstarszego do ...

12 / 06 / 2021

Pierwsze zapytania SQL w bazie danych MySQL

Bazy danych i umiejętność zarządzania nimi jest dziś niezbędna. Na początek nauczymy się podstawowych zapytań, by otrzymać interesujące nas dane z tabel w wordpressie. Do pobierania danych ...