Xampp nie można włączyć MySQL

Jeśli serwer MySQL wyłącza się(nie chce się włączyć) należy przywrócić pliki danych. Poniżej instrukcja:

  1. Przejdź do C:\xampp\mysql i utwórz folder FIX_BACKUP
  2. Skopiuj foldery backup (C:\xampp\mysql\backup) i data (C:\xampp\mysql\data) do nowo utworzonego folderu FIX_BACKUP
  3. Wróć do folderu backup (C:\xampp\mysql\backup) i skopiuj jego zawartość do folderu data (C:\xampp\mysql\data) nadpisując je
  4. Skopiuj plik ibdata1 z C:\xampp\mysql\FIX_BACKUP\data do C:\xampp\mysql\data nadpisując go.

Serwer MySQL powinien już wystartować normalnie 😉

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Scroll to Top