Xampp nie można włączyć MySQL

Jeśli serwer MySQL wyłącza się(nie chce się włączyć) należy przywrócić pliki danych. Poniżej instrukcja:

  1. Przejdź do C:\xampp\mysql i utwórz folder FIX_BACKUP
  2. Skopiuj foldery backup (C:\xampp\mysql\backup) i data (C:\xampp\mysql\data) do nowo utworzonego folderu FIX_BACKUP
  3. Wróć do folderu backup (C:\xampp\mysql\backup) i skopiuj jego zawartość do folderu data (C:\xampp\mysql\data) nadpisując je
  4. Skopiuj plik ibdata1 z C:\xampp\mysql\FIX_BACKUP\data do C:\xampp\mysql\data nadpisując go.

Serwer MySQL powinien już wystartować normalnie 😉

Scroll to Top