PIKADEMIA

Projekt edukacji alternatywnej

30 / 06 / 2021

Plugin that changes text in the content for the value provided

The whole plugin that saves some text to the database and replace provided values in the content...

30 / 06 / 2021

How to add custom add_action hook to the custom admin settings page

In this example menu and submenu is created where specific css file is loaded with custom hook WordPress will read the hook name automatically if we provide the right syntax. When we create add_menu_p...

30 / 06 / 2021

How to add custom svg icon to wordpress menu

There are two ways of adding a custom svg icon Solution 1. Use icon ascii code This solution will change icon color to the color prefered by wordpress First we need to change svg binary format to the ...

29 / 06 / 2021

Create wordpress plugin that adds custom text to the bottom of the single article content

To make this plugin we need to follow those steps: Step 1. Create plugin folder, main php file and fill it with standard values. Step 2. Create a menu where custom text can be added (in this case we w...

29 / 06 / 2021

How to create a wordpress plugin ready for translation

It shows how to prepare text in wordpress plugin to be translated. In this example, settings menu is created for the plugin so that we can see the translation when the language is changed. Step 1. Add...

25 / 06 / 2021

Jak zainstalować SASS z konsolą i node.js

Na początek musimy sprawdzić czy posiadamy zainstalowane środowisko node.js.Można to zrobić przechodząc do konsoli cmd i wpisać Jeśli pokaże się nr wersji to pomijamy kolejny krok, a jeśli ...

25 / 06 / 2021

Tworzenie pluginu ze stroną ustawień i polami do zmiany koloru

Plik główny pika-ripple-button.php Plik pika-settings.php z funkcją tworzenia strony z ustawieniami Plik uninstall.php Plik pika-script.js Plik pika-style.css...

25 / 06 / 2021

Tworzenie pluginu pika-ripple-button

Plugin ma na celu zmianę wyglądu obecnych przycisków tworzonych za pomocą bloków Gutenberg oraz dodanie do nich efektu ripple po kliknięciu. Plik pika-ripple-button.php Plik pika-style.css Plik ...

24 / 06 / 2021

Accordion in jQuery

...

24 / 06 / 2021

Wstęp do jQuery

jQuery to biblioteka javascript, która pozwala programować znacznie szybciej. Aby dołączyć bibliotekę jQuery, należy pobrać link CDN stąd: https://code.jquery.com/ lub pobrać cały plik i um...