PIKADEMIA

Projekt edukacji alternatywnej

Edukacja

21 / 07 / 2022

Jak napisać zwolnienie z praktyk na studiach?

W trakcie studiów inżynierskich praktyki odbywa się 3-krotnie. Za każdym razem, ze względu na kierunek, uczelnia ustala odmienne cele praktyki i efekty uczenia się. Są one przedstawione przez u...

14 / 06 / 2021

Edukacja demokratyczna

W edukacji demokratycznej to uczniowie decydują kiedy, jak i czego się uczą, a zatem biorą odpowiedzialność za cały proces. Dzięki takiemu podejściu, dziecko może skupić się na swoich pred...

16 / 05 / 2021

Czy opłaca się starać i dostawać 5 w szkole?

Historia ze szkolnego życia wzięta… Dziecko uczy się wybitnie dobrze, otrzymuje 6-stki ze sprawdzianów, więc średnia ważona wynosi powyżej 5.6, co powinno skutkować oceną celującą na...