python

MySQL z python

Połączenie z bazą MySQL można uzyskać za pomocą odpowiedniego modułu, który zainstalujemy za pomocą pip: Lokalną bazę danych można stworzyć na wiele sposobów ale chyba jednym z najpowszechniejszych jest użycie środowiska xampp. Po utworzeniu bazy

MySQL z python Read More »

Eventy w python tkinter

Eventy to wbudowane zachowania użytkownika, które mogą być nasłuchiwane przez system, np: kliknięcie myszy, wciśnięcie klawisza, ruch kursora, itp.Możemy wywołać odpowiednie funkcje w chwili, kiedy taki event będzie miał miejsce na określonym widgetcie.Nasłuchiwanie eventów dodajemy

Eventy w python tkinter Read More »

Scroll to Top