Unity UI Builder / UIElements

Windows >> UI Toolkit >> UI Builder

Zapisz layout
Dodaj nowy stylesheet, dodaj klasę
Stwórz elementy UI (Visual Element jako parent + dodatkowe elementy)

W oknie Unity Hierarchy >> Create >> UI Toolkit >> UI Document
W polu Source Asset dodaj stworzony wcześniej layout

Dodaj nowy skrypt cs:

using UnityEngine;
using UnityEngine.UIElements;

public class MyUI : MonoBehaviour
{
  void OnEnable()
  {
    VisualElement root = GetComponent<UIDocument>().rootVisualElement;
    Button buttonOne = root.Q<Button>("ButtonOne");
    buttonOne.clicked += () => BtnOne();
  }

  void BtnOne()
  {
    Debug.Log("Button one clicked");
  }

}
Scroll to Top