MySQL z python

Połączenie z bazą MySQL można uzyskać za pomocą odpowiedniego modułu, który zainstalujemy za pomocą pip:

pip install mysql-connector

Lokalną bazę danych można stworzyć na wiele sposobów ale chyba jednym z najpowszechniejszych jest użycie środowiska xampp. Po utworzeniu bazy i pierwszej tabeli możemy nawiązać połączenie:

import mysql.connector

# połączenie z bazą danych py
con = mysql.connector.connect(
 host="localhost", 
 user="root",
 password="", 
 database="py")
 

Zapytania tworzy się przy użyciu kursora, poniżej kod tworzący kursor i proste zapytanie wyświetlające wyniki z tabeli demo.

# stworzenie kursora
cursor = con.cursor()

# treść zapytania
query2 = "select * from demo"
 
# wywołanie zapytania
cursor.execute(query2)
 
# pobranie danych(listy) do zmiennej table
table = cursor.fetchall()

for row in table:
  print(row[0], end=" ")
  print(row[1], end=" ")
  print(row[2], end=" ")
  print(row[3], end="\n")
   

Na koniec należy zamknąć kursor i połączenie z bazą:

# koniec kursora
cursor.close()
 
# zamknięcie połączenia z bazą
con.close()
 

Wstawienie rekordu

import mysql.connector

con = mysql.connector.connect(
 host="localhost", 
 user="root",
 password="", 
 database="py")
cursor = con.cursor()

query_insert = "INSERT INTO demo (`id`, `imie`, `login`, `email`) VALUES ('3','Mateusz','mateo','mateo@gmail.com')"
query_insert_ai = "INSERT INTO `demo`(`imie`, `login`, `email`) VALUES ('Marta','marti','marti@gmail.com')"
cursor.execute(query_insert)
con.commit()   

cursor.close()
con.close()
Scroll to Top